Mẫu nhà cấp 4 hiện đại đẹp khá thích hợp cho các gia đình ở nông thôn, đất rộng rãi và đầu tư vừa phải. Với nhiều hình dạng và mô hình, các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn cho ngôi nhà mơ ước của mình.

Dưới đây là thiết kế một vài mẫu nhà cấp 4 đẹp bạn có thể tham khảo:

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Nhà cấp 4 có gác lửng hiện đại

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Nhà cấp 4 có gác lửng hiện đại

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Nhà cấp 4 có gác lửng hiện đại

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Nhà cấp 4 có gác lửng hiện đại

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Nhà cấp 4 có gác lửng hiện đại

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~

Nhà cấp 4 có gác lửng hiện đại

Diện tích sử dụng:

Mặt tiền ngang:

Chi phí ~