CD1394 CAESAR- Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm

5.340.000 

CD1394

Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm
  • Chế độ xả: 2
  • Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít
  • Kiểu xả: Xả hút đặc biệt
  • Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
  • Tâm thoát phân: 300mm
  • KT: 700x385x700 mm